Ostatnie Wiadomości

PODZIĘKOWANIE

Akcja sprzątania Pępowa udana!!! Chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tej pięknej inicjatywy. Efekty wspólnego sprzątania widać, zadbajmy wspólnie...
Read more »

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot...
Read more »