Zebranie wiejskie, 5 marca godz. 18.00

W dniu 5 marca 2018 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Pępowie odbędzie się zebranie wiejskie celem złożenia przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 r.

zebranie wiejskie

RB