Konsultacje w sprawie zmiany statutu sołectwa Pępowo

Konsultacje w sprawie zmiany statutu sołectwa Pępowo przeprowadzone zostaną na bezpośrednim spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Pępowo w dniu 5 marca 2018 r. o godz. 18.00 (po zebraniu wiejskim) w Szkole Podstawowej w Pępowie:

zebranie wiejskie1

RB