Zbiórka odpadów wielogabarytowych – zgłoszenie do 31.03.2018!

W 2018 roku zbiórka odpadów wielogabarytowych będzie odbywać się w ten sam sposób jak w ubiegłym roku. Nie będzie to wystawka wszystkich odpadów w miejsca zwyczajowo przyjęte, ale będzie to „zbiórka przydomowa”. W związku z powyższym każdy mieszkaniec, posiadający do odbioru odpady wielkogabarytowe powinien w terminie do 31 marca zgłosić potrzebę wywozu odpadów.

Zgłoszeń można dokonywać:

  • telefonicznie pod nr tel. (58) 685-83-71
  • e-mailem: ugzukowo@zukowo.pl lub srodowisko@zukowo.pl
  • listownie na adres Urzędu w Żukowie
  • osobiście w pok. 32 Urzędu w Żukowie w godz. urzędowania (pn-wt 7.30 – 17.00; śr-cz 7.30 – 15.30, pt 7.30 – 15.00)

gabaryty

RB