Zawiadomienie DOOŚ-DŚII/ZIL4200.99.2018.EK.1

Poniżej zawiadomienie, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ w Gdańsku z dnia 29 listopada 2017 r, znak: RDOŚ-Gd-WOO.4210.31.2015.JP.KP.36

RB