Akcja zima – nr tel

Poniżej informacja dot. akcji zima.

Nasze Sołectwo obsługuje poniższy wykonawca:

Usługi Rolnicze, Transport Jan Wanke

nr telefonu 511-936-699

 

Koordynatorem zimowej akcji utrzymania dróg gminnych jest:

Podinspektor Andrzej Kukliński, nr telefonu 58 685-83-88, 885-800-400

RB