Zebranie wiejskie sprawozdawczo – wyborcze 12.02.2019 godz. 18.00

Zapraszam na zebranie wiejskie sprawozdawczo – wyborcze Sołectwa Pępowo, które odbędzie się 12 lutego 2019 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Pępowie. Poniżej porządek zebrania.

Sołtys Rafał Banit