Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żukowo w 2019 r.

Poniżej obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie planowanego zadania pt.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żukowo w 2019 r.”.

Dodatkowo informuje, że mieszkańcy powinni przedłożyć kompletne wnioski w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30.04.2019 r.:

RB