Ogniska pryszczycy

Poniżej informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu ogniska pryszczycy na terytorium Rosji:

akt3

AB