Ogłoszenie Burmistrza Gm. Żukowo – woda: ceny i stawki

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowo:

d3

AB