Zmiana przepisów dot. identyfikacji i rejestracji zwierząt

Poniżej najważniejsze zmiany dot. identyfikacji i rejestracji zwierząt:

a0001  a0002

AB