Zebranie wiejskie

Zapraszamy na spotkanie wiejskie, które odbędzie się 22 lutego br o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Pępowie celem złożenia przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 rok.

Poniżej porządek obrad:

a

Sołtys

Rafał Banit