Obwieszczenie Burmistrza Gm. Żukowo ŚR.6220.52.2016.MLF

Poniżej obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo o sygn. akt ŚR.6220.52.2016.MLF z dnia 03.03.2017 roku –

„Budowa węzłów integracyjnych w Żukowie i Rębiechowie:

Zadanie 1 – Budowa węzła integracyjnego w Rębiechowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Zadanie 2 – Budowa węzła integracyjnego w Żukowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.”

dd

AB