W związku z otrzymaniem zawiadomienia nr ZA.5161.100.2017 EP z dnia 07.04.2017 r. dotyczącego decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZA.5161.100.2017 EP z dnia 07.04.2017 r. pozwalającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, w imieniu której występuje Pan Tomasz Zielenkiewicz, ul. Lipowa 18a/1, 15-427 Białystok na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w ramach realizacji programu Archeologiczne Zdjęcie Polski na obszarach AZP 10-42, 12-41, 12-42, 13-42, 13-43, na terenie gminy Żukowo oraz gminy Kolbudy; pod kątem lokalizacji stanowisk archeologicznych w kolizji z planowaną trasą OMT; zgodnie z programem badań:

kon0001  kon0002  kon0003  kon0004  kon0005  kon0006

AB