Kolejne wnioski 500+, zmiany od 1 sierpnia 2017

Zgodnie z przyjętą przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, od nowego okresu świadczeniowego zmieniły się niektóre zasady ustalania uprawnień do świadczenia 500+, niektórych świadczeń rodzinnych, jak również świadczenia alimentacyjnego.

Poniżej najistotniejsze zmiany:

5000001 5000002 5000

AB