Informacja Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach

Poniżej informacja Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach:

Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach apeluje do wszystkich mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą o wypełnienie obowiązku polegającego na umieszczeniu na budynkach mieszkalnych i siedzibach firm tabliczek z numerem posesji.  Właściwe oznaczenie posesji numerem jest szczególnie istotne podczas wykonywania obowiązków przez  Policję, Pogotowie czy Straż Pożarną, a brak numeracji może wydłużyć czas przybycia służb ratunkowych na miejsce zdarzenia i opóźnić udzielenie niezbędnej  pomocy.

Ponadto przypominam, iż nie umieszczenie tabliczki z numerem porządkowym na nieruchomości jest wykroczeniem z artykułu 64§1 Kodeksu Wykroczeń, za które można nałożyć karę grzywny.

Komendant Powiatowy Policji w Kartuzach

kom. Andrzej Kiełkowski

AB