Obwieszczenie ŚR.6220.31.2017.MLF

Poniżej informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na przebudowie gazociągu DN300:

obwieszczenie

AB